Zdaniem WSA w Warszawie, jeżeli firma zagraniczna udzieliła licencji na używanie programu komputerowego partnerowi z Polski, to obowiązek zapłaty podatku dochodowego…