Nieprzyjazne procedury, rygoryzm i tajne zalecenia dla celników oraz uproszczenia, z których nie można skorzystać – to powody, dla których nawet rodzime firmy nie…