Twierdza Modlin nie znalazła nowego właściciela. W trzecim przetargu nikt nie złożył w przewidzianym terminie wymaganego wadium.