Pułkownik Teresa Wojtaszyk została dyrektorem okręgowym Służby Więziennej w Poznaniu. Jest to pierwsza kobieta na tak wysokim stanowisku w historii polskiego więziennictwa.