Podstawy metody lean management, powstały w firmie Toyota w Japonii. Podstawowym, choć nie jedynym elementem wdrażania szczupłego zarządzania do organizacji jest…