Identyfikacja dziedzin ekspertyzy, które są istotne dla osiągnięcia celów strategicznych przedsiębiorstwa i osobistego rozwoju pracowników, powinna stać się punktem…