Z badania Portret polskiego podatnika wynika, że podatnicy oceniają system podatkowy jako zbyt skomplikowany. Zastrzeżenia wielu podatników budzi sprawiedliwość…