Sąd Rejonowy dla Warszawy – Pragi Południe, V Wydział Rodzinny i Nieletnich postanowił 15 lipca br. na czterogodzinnym posiedzeniu zmienić postanowienie z dnia 13 maja br. o ograniczeniu władzy rodzicielskiej Państwu Lisieckim i powierzyć pieczę nad dzisiaj 2,5-miesięcznym Stasiem jego ojcu, Zbigniewowi Lisieckiemu.