GAZ-System SA, Polskie LNG oraz bank PKO BP podpisały porozumienie dotyczące organizowania finansowania terminalu do odbioru gazu skroplonego w Świnoujściu.