Po gwałtownych spadkach produkcji, PKB oraz zapaści na rynku nieruchomości i kredytów hipotecznych gospodarki krajów rozwiniętych zaczynają się podnosić z kolan…