O zarządzaniu wiedzą powiedziano i napisano wiele. Eksperci zachwycali się cudownym skokiem cywilizacyjnym jakim była koncepcja gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa…