W piątek BRE Bank podał wstępne wyniki finansowe za drugi kwartał 2009 r. Bank zanotował stratę brutto w wysokości 90 mln zł, głównie z powodu zawiązania aż 440…