Ankietowani przez "Gazetę Prawną" eksperci uważają, że Rada Polityki Pieniężnej pozostawi jutro stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Pojawiają się głosy, że najprawdopodobniej Rada zakończyła już cykl obniżek.