15 czerwca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpocznie się już drugi w tym roku nabór wniosków o granty z Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego…