Przepisy podatkowe dotyczące różnic kursowych posługują się pojęciem faktycznie zastosowanego kursu waluty. Ponieważ nie ma jego ustawowej definicji, przedsiębiorcy…