Władze specjalnych stref ekonomicznych są zaniepokojone – nasilają się bowiem sygnały, że Ministerstwo Finansów dąży do zablokowania obejmowania obszarem SSE gruntów…