SLD przygotował projekt nowej ustawy o sporcie. Przewiduje on między innymi ulgi podatkowe dla rodziców, którzy płacą za zajęcia sportowe swoich dzieci. Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński powiedział, że po ostatniej Olimpiadzie, Sojusz doszedł do wniosku, że czas na reformy i stworzenie lepszych warunków do uprawiania sportu.