Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów projektem nowelizacji ustawy z dn. 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby…