Dziś, w Siemianowicach Śląskich, w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach chętni mogli oddać krew. Porozmawiałem z lekarką i krwiodawcą Przemkiem.