Firmom o statusie zakładów pracy chronionej będzie łatwiej ubiegać się o dopłaty do budowy, ponieważ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opracował…