Projekt pod nazwą " Turystyka bez granic" otrzymał ponad milion euro na transgraniczną współpracę. Realizuje go 5 instytucji po obu stronach granicy, a pomysłodawcą i koordynatorem jest Stowarzyszenie "Pro Carpathia" z Rzeszowa.