Muzeum II Wojny Światowej unieważniło konkurs na koncepcję ekspozycji stałej. O niespodziewanych kłopotach placówki pisze "Rzeczpospolita".