Nadmierne ryzyko walutowe może opóźnić gospodarczy i cywilizacyjny rozwój naszego kraju. Świadczy o tym negatywny wpływ bardzo dużej zmienności kursu złotego na…