7 kilometrowy odcinek ma powstać w ciągu 2 lat. Wraz z obwodnicą przebudowany zostanie układ dróg lokalnych. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 139 mln złotych.