Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła podpisywanie