Rozszerzenie to integralna część adresu internetowego, czyli domeny. Mimo, iż jest ostatnim członem adresu domeny, to decyzję o wyborze końcówki warto podjąć w pierwszej…