Minister finansów broni decyzji o wypłacie akcjonariuszom PKO BP dywidendy z ubiegłorocznych zysków.