Po kilkunastu latach sporów sądowych toczonych z państwem o wyposażenie rezydencji, magnacka rodzina Branickich wystąpiła do wojewody mazowieckiego o zwrot pałacu w Wilanowie.