Pracodawca rezygnujący z tworzenia funduszu, który nie zmienił zapisów regulaminu wynagradzania, zgodnie z którymi ma wypłacać świadczenia socjalne zatrudnionym,…