Potężny remont ul. Kilińskiego, obejmujący modernizację wodociągu, wymianę torowiska i nawierzchni, miał się rozpocząć w poniedziałek…