W ramach akcji "Jednomandatowe.pl – poseł odpowiedzialny przed wyborcami" na Wydziale Politologii UMCS odbyła się gorąca dyskusja z udziałem publiczności.