Ortodoksyjni rabini w miejscowości Beit Shemesh koło Jerozolimy wydali instrukcje, w których pouczają kobiety jak mają się skromnie ubierać w okresie letnim. Mieszkańcy miasta znaleźli foldery w skrzynkach na listy.