41. Ogólnopolskie Spotkania Lalkarzy rozpoczynają się w Puławach. Jest to miejsce prezentacji wybranych zespołów, ale i wymiany doświadczeń amatorskich, jak i zawodowych teatrów lalkowych.