PSL przygotowuje projekt ustawy, który pomoże polskim rolnikom z ziem zachodnich wykupić na własność dzierżawione grunty. Ma to uchronić te obszary przed wykupem przez cudzoziemców.