Choć sam wniosek o dofinansowanie nie gwarantuje sukcesu, jego poprawne wypełnienie otwiera drogę po dotację. Wniosek można przygotować samemu, ale również można…