Pracownik, którego praca polega na ciągłym przemieszczaniu się z jednego do drugiego miejsca ma prawo do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Delegacje służbowe…