Prezydent Adam Wasilewski nie uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu w 2008 r. – podał "Kurier Lubelski".