Prezydent Lech Kaczyński wygłosił wczoraj orędzie do Polaków, w związku z jutrzejszą okrągłą, bo 5. rocznicą obecności Polski w Unii Europejskiej. – Mamy prawo cieszyć się i być dumni, że aspiracje naszych przodków wypełniły się na naszych oczach – powiedział Lech Kaczyński, mówiąc o obecności Rzeczpospolitej w NATO i UE.