Udział członków zarządu w procesie upadłościowym jest bardzo ważny, szczególnie przy licytacji jej majątku. Jeżeli bowiem po zlicytowaniu upadłej firmy nie wystarczy środków, aby spłacić zaległości wobec ZUS, wówczas musi je pokryć z własnych pieniędzy – informuje w dzisiejszym wydaniu ”Rzeczpospolita”.