Wydawcy prasy chcieliby otrzymywać dofinansowanie z Funduszu Misji Publicznej. Obecnie projekt ustawy medialnej zakłada, że takie wsparcie mieliby dostawać prywatni…