Zniesienie podatku od czynności cywilnoprawnych od pożyczek udzielanych spółce przez udziałowców wpłynie na wzrost popularności takiej formy finansowania działalności…