Na stronie internetowej www.krew.gda.pl mrugają czerwone kropki, umieszczone nad grupami krwi 0 Rh plus, 0 Rh minus, A Rh plus, A Rh minus. Sygnalizują, że zapasy tychże właśnie grup krwi są na wyczerpaniu.