Mimo, że w kryzysowym 2008 r. wszystkie fundusze emerytalne traciły oszczędności powierzone im przez klientów, polskie OFE w porównaniu z innymi krajami radziły…