Jakie są cele polskiej niepodległości na następne dwadzieścia lat – zastanawiają się nad tym uczestnicy obrad Okrągłego Stołu, zorganizowanych przez stowarzyszenie "Polska Młodych".