Polska i Finlandia zawarły porozumienie o unikaniu podwójnego opodatkowania. Porozumienie zawiera także klauzule, pozwalające zapobiegać uchylaniu się od płacenia podatku dochodowego.