Policja zajęła i zabezpieczyła teren wokół KDT. Protesty kupców przeniosły się na ulicę Marszałkowską.