Kończą się wspólne prace rządu, pracodawców i związków zawodowych nad pakietem antykryzysowym. Znajdzie się w nim między innymi projekt tzw. uwolnienia cen prądu…