Zdaniem organów podatkowych niektóre przepisy ustawy o CIT mogą być stosowane do polskiego VAT oraz jego odpowiedników płaconych w państwach członkowskich UE. Chodzi…