Przedsiębiorca, który zawiesi działalność gospodarczą, nie jest zwolniony z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości. Musi go uiszczać według stawek przewidzianych…