Podróż koleją z Europy do Azji Południowo-Wschodniej przez Indie lub Chiny staje się coraz bardziej realna.